Nyt

2024 auktorisoivat opettajakoulutukset:
Torstai 2.5.2024
info@navigoinninopettajat.fi

Ruotsin- ja englannikieliset painokset Navigointi 1 -kirjasta nyt saatavissa:

Navigation 1: Östersjön och insjöarna
Den svenska upplagan av den populära navigationsboken är under tryckning och kommer ut inom ett par veckor. Du kan beställa boken på info@navigoinninopettajat.fi. Priset är 35 euro.
Denna handbok ger dig en stark, grundläggande insikt i navigation
och våra gemensamma trafikregler till sjöss. Utgåvan är en uppdaterad version av den finskspråkiga boken. Särskilt kapitlet om färd- och ruttplanering har reviderats
Navigation 1: The Baltic Sea and the Lakes is out now!
The English language edition of the popular navigation book is out! You can order it as a PDF book at info@navigoinninopettajat.fi. The price is 30 euros.
This handbook establishes a solid foundation for safe and enjoyable navigation, ensuring that you make the most of your time on the water.
This English language edition is an updated version of the book first written in Finnish. In particular, the chapter on passage and route planning has been revised.