Tietosuoja

Rekisterinpitäjä
Suomen Navigoinninopettajat
Ilveksenkatu 3
80130 Joensuu
info@navigoinninopettajat.fi

Rekisterin nimi
Navigoinninopettajat Asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittely

Suomen navigoinninopettajat ry:n hallinto pitää yllä tutkintorekisteriä yhdistyksen
toiminnan ja talouden vuoksi. Yhdistys käyttää tutkinnon suorittaneiden tietoja
diplomien ja tutkintomaksujen postittamista ja käsittelyä varten.
Suomen navigoinninopettajat ry:n hallinto pitää yllä jäsenrekisteriä kouluttajistaan
yhdistyksen toiminnan ja talouden vuoksi. Seura käyttää jäsenten tietoja
jäsenmaksujen-, jäsenkirjeiden,- kokouskutsujen tms. jäseninformaation postittamista
ja käsittelyä varten.
Jäsen- ja tutkintorekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin kolmannelle
osapuolelle.

Rekisterin sisältö

Navigoinninopettajat -asiakastietorekisteriin voidaan tallentaa asiakasta koskevia tietoja kuten:

  • asiakkaan nimi
  • osoitetiedot
  • muut yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
  • syntymäaika
  • tietoja asiakkaan tilaus- ja laskutushistoriasta

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilön tutkintojen yhteydessä ilmoittamien tietojen perusteella sekä asiakkaan ilmoittamien tietomuutosten pohjalta.

Tietojenluovutus

Navigoinninopettajat -asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakkailla on mahdollisuus tarkistaa tai pyytää muutoksia tietoihinsa ottamalla yhteyttä: info@navigoinninopettajat.fi