Kevät 2018

Suomen Navigoinninopettajat toteaa iloisena, että niin Navigointi 1 kuin Navigointi 2 -kurssit ovat löytäneet vuoden 2017 aikana uusia kouluttajia ja kurssipaikkoja.

Purjehduksenopettajat PORY ry on lisännyt Suomen Navigoinninopettajien kurssit ja tutkinnot koulutusjärjestelmäänsä Päällikkötutkintojen navigointiosaamisen todentamiseen riittäviksi.

Suurin kiitos tulee uudistetun opetusmateriaalin lisäksi siitä joustavuudesta, mitä tentteihin tulee. Järjestelmä ei ole sidottu tiettyihin päivämääriin vaan ihminen voi tehdä tentin periaatteessa milloin vain (viikon varoitusjalla tosin, jotta tenttipaperit saadaan tilattua ja toimitettua).

Hyvää navigointivuotta 2018!