Opettajakoulutus

Suomen navigoinninopettajien koulutusjärjestelmä pohjautuu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin auditoimaan laatukäsikirjaan.

Toiminnan perusta on uusien navigoinninopettajien kouluttaminen navigointikurssien pitäjiksi sekä uuden koulutusmateriaalin tuottaminen.

Navigointiopettajien kouluttamisessa pääpaino on opetustaitojen hiomisessa. Uusien opettajien kouluttajina toimivat opetusalan ammattilaiset joilla on myös laaja kokemus kaikilta kurssitasojen veneilyalueilta (sisävedet / Itämeri / vuorovesialueet / valtameret).

Auktorisoiduksi navigointiopettajaksi

Kouluttajakurssien ajankohdat