Navigointiopettajaksi

AUKTORISOIDUT NAVIGOINTIOPETTAJAT NAVIGOINTIKURSSIEN TOTEUTTAJINA

Käytännön navigointiopetuksesta vastaa Suomen Navigoinninopettajat SNOP ry:n auktorisoimat navigointikouluttajat.
Toiminnassa on mukana sekä seurojen että kaupallisten koulujen ja kansalais- ja työväenopiston opettajia. Tällä saavutetaan se, että
– koulutus on maantieteellisesti kattavaa
– järjestelmä pystyy kouluttamaan suuria oppilasmääriä
– osallistujan ei ole pakko olla minkään seuran jäsen, jotta voi saada koulutusta

Kurssien suunnittelussa on kansainvälisten näkökohtien ja vaatimusten lisäksi otettu huomioon Suomessa tarjottava moottori- ja purjehduskoulutus. Kun navigointikoulutukseen yhdistetään käytännön veneilykoulutus sekä mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen päällikkö- tai venepäällikkötutkinto, on jokaisella veneilyharrastuksen aloittavalla käytettävissään nousujohteinen ja turvallinen vaihtoehto kehittyä hyväksi veneilijäksi.

 

KOULUTTAJAKOULUTUS JA KOULUTTAJIEN AUKTORISOINTI

Kouluttajakoulutus SNOP:n tärkeänä erityisosaamisalueena
Suomen navigoinninopettajat SNOP ry järjestää navigointiopettajakoulutusta. Kouluttajakoulutuksella pyritään varmistamaan navigointikoulutuksen laadun säilyminen ja uusien koulutusmenetelmien omaksuminen. Koulutukseen voi osallistua sekä vanhoja että uusia kouluttajia.

Navigointiopettajien koulutus
SNOP järjestää vähintään neljä kouluttajakurssia vuodessa. Tarvittaessa järjestetään kursseja myös SPV:n seuroille, joista löytyy halukkaita navigoinninopettajiksi ryhtyviä. SNOP:n koulutuspäällikkö suunnittelee kouluttajakurssin, sisältäen muun muassa kurssipaikan, osallistujien määrän ja kurssiohjelman.
Kurssien sisältö on opetusopillisesti painottunut. Kaikki navigointiopettajiksi haluavat osaavat opetettavan asian, koulutuksen pääpaino onkin siinä miten asia opetetaan kurssilaisille. Koulutuksessa perehdytään myös alan viimeisimpiin oppimateriaaleihin.

Edellytykset navigointiopettaja koulutukseen osallistumiseen
Koulutukseen hakeutuva henkilö on suorittanut vähintään Suomen Navigaatioliiton Saaristo- ja Rannikkonavigointitutkinnot tai Suomen Navigoinninopettajien Navigointi 1 ja Navigointi 2 –tutkinnot

Navigointiopettajien toimivaltuudet ja auktorisointi
Auktorisoituna navigointiopettajana kaikilla kurssitasoilla voi toimia henkilö joka on käynyt hyväksytysti läpi Suomen navigoinninopettajat SNOP:n järjestämän navigointiopettajakoulutuksen.
Opettaja vastaa siitä, että kurssi toteutetaan laatujärjestelmän mukaisesti. Opettajalla tulee olla voimassa oleva auktorisointi.
Opettajalla on oikeus ottaa vastaan navigointitutkinnot.
Auktorisointi on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen tulee käydä auktorisoinnin jatkokoulutuksessa.

Tiedustelut: info@navigoinninopettajat.fi